Plastične kace

Kace za voće, enologiju i industrijsku upotrebu, pogodne za manipulaciju i lake za održavanje.

 

800 x 410 x 310 mm
860 x 550 x 675 mm
1095 x 365 x 985 mm
940 x 710 x 720 mm
1045 x 815 x 840 mm
1160 x 895 x 940 mm
1340 x 950 x 1110 mm