Proizvodi za široku potrošnju

Naša kompanija u okviru svog proizvodnog programa poseduje i proizvode robe široke potrošnje.
To su uglavnom proizvodi većih dimenzija namenjenih za potrebe domaćinstva. Naravno opredeljeni smo za određene tipove proizvoda koje vam na ovoj stranici predstavljamo, jer smatramo da tržište diktira naš proizvodni asortiman koji korigujemo u skladu sa njegovim potrebama.